Kwalifikacja BPO.02 Ochrona osób i mienia

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.