Kwalifikacja BPO.02 Ochrona osób i mienia

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.