Kwalifikacja Z.22 Wykonywanie działań ratowniczych
Kwalifikacja MS.20 Wykonywanie działań ratowniczych
Kwalifikacja BPO.03 Wykonywanie działań ratowniczych

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2019
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2018
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2014
Rozpocznij egzamin – styczeń 2014
Rozpocznij egzamin – wrzesień 2013
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2013