Kwalifikacja BPO.04 Zarządzanie działaniami ratowniczymi

październik 2013

Rozwiąż test ponownie.