Kwalifikacja B.12 Wykonywanie robót dekarskich
Kwalifikacja BD.8 Wykonywanie robót dekarskich
Kwalifikacja BUD.03 Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich

Rozpocznij egzamin – styczeń 2020