Kwalifikacja B.11 Wykonywanie izolacji budowlanych
Kwalifikacja BD.7 Wykonywanie izolacji budowlanych
Kwalifikacja BUD.06 Wykonywanie izolacji budowlanych

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015