Kwalifikacja BUD.09 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.