Kwalifikacja BUD.10 Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej