Kwalifikacja BUD.14 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.