Kwalifikacja BUD.14 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

styczeń 2023

Rozwiąż test ponownie.