Kwalifikacja BD.25 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów
Kwalifikacja BUD.15 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2019

Wcześniejsze egzaminy dla kwalifikacji:
Kwalifikacja B1 Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych
Kwalifikacja B2 Wykonywanie robót drogowych
Kwalifikacja B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
Kwalifikacja B.32 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych