Kwalifikacja B.23 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych
Kwalifikacja B.24 Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych
Kwalifikacja BD.19 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych
Kwalifikacja BD.20 Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych
Kwalifikacja BUD.16 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych

Kwalifikacja B23 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2023 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2018
Rozpocznij egzamin – styczeń 2018
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017
Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015
Rozpocznij egzamin – styczeń 2015
Rozpocznij egzamin – wrzesień 2014
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2014

Kwalifikacja B24 Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2018
Rozpocznij egzamin – styczeń 2018
Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015
Rozpocznij egzamin – styczeń 2015