Kwalifikacja BD.22 Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
Kwalifikacja BUD.20 Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

Rozpocznij egzamin – styczeń 2022 NOWOŚĆ!

Wcześniejsze testy dla powiązanych kwalifikacji:
Kwalifikacja B.27 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych