Kwalifikacja R.23 Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska
Kwalifikacja RL.23 Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska
Kwalifikacja BUD.21 Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska

Rozpocznij egzamin – styczeń 2018
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017
Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016
Rozpocznij egzamin – styczeń 2015
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2014