Kwalifikacja B.26 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury
Kwalifikacja BD.27 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury
Kwalifikacja BUD.24 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

Rozpocznij egzamin – styczeń 2018
Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – październik 2016
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016
Rozpocznij egzamin – wrzesień 2015