Kwalifikacja BD.21 Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych
Kwalifikacja BUD.25 Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie