Kwalifikacja A2 Przygotowywanie surowców i mas ceramicznych
Kwalifikacja CES.01 Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2014