Kwalifikacja CES.03 Organizacja i kontrolowanie procesów w przemyśle ceramicznym