Kwalifikacja A.47 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła
Kwalifikacja AU.49 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła
Kwalifikacja CES.04 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła

Rozpocznij egzamin – styczeń 2019