Kwalifikacja M.3 Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
Kwalifikacja MG.5 Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
Kwalifikacja CHM.01 Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Rozpocznij egzamin – październik 2013