Kwalifikacja CHM.02 Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.