Kwalifikacja CHM.02 Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.