Kwalifikacja CHM.02 Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

październik 2013

Rozwiąż test ponownie.