Kwalifikacja A.59 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
Kwalifikacja AU.59 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
Kwalifikacja CHM.03 Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2020 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – styczeń 2020
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2019
Rozpocznij egzamin – styczeń 2019
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2018
Rozpocznij egzamin – styczeń 2018
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017
Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – październik 2016
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016
Rozpocznij egzamin – wrzesień 2015
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015
Rozpocznij egzamin – styczeń 2015
Rozpocznij egzamin – wrzesień 2014
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2014
Rozpocznij egzamin – październik 2013