Kwalifikacja CHM.04 Wykonywanie badań analitycznych

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.