Kwalifikacja DRM.02 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego