Kwalifikacja DRM.07 Przetwórstwo wytworów papierniczych

styczeń 2018

Rozwiąż test ponownie.