Kwalifikacja A.50 Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna
Kwalifikacja AU.50 Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna
Kwalifikacja DRM.08 Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2022 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – styczeń 2022 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2021
Rozpocznij egzamin – styczeń 2021
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2019
Rozpocznij egzamin – styczeń 2018
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017
Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – październik 2016
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016
Rozpocznij egzamin – wrzesień 2015
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2014