Kwalifikacja EKA.02 Organizacja i prowadzenie archiwum

czerwiec 2013

Rozwiąż test ponownie.