Kwalifikacja EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

styczeń 2015

Rozwiąż test ponownie.