Kwalifikacja EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.