Kwalifikacja EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.