Kwalifikacja EKA.06 Wykonywanie prac biurowych

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.