Kwalifikacja ELE.01 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.