Kwalifikacja ELE.01 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

czerwiec 2018

Rozwiąż test ponownie.