Kwalifikacja E30 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych
Kwalifikacja EE.15 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych
Kwalifikacja ELE.03 Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2021 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – styczeń 2021 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2019
Rozpocznij egzamin – styczeń 2019 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2018