Kwalifikacja EE.15 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych
Kwalifikacja ELE.04 Eksploatacja i organizacja robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2019
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2018