Kwalifikacja ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

czerwiec 2014

Rozwiąż test ponownie.