Kwalifikacja ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

styczeń 2024

Rozwiąż test ponownie.