Kwalifikacja ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

wrzesień 2014

Rozwiąż test ponownie.