Kwalifikacja ELE.10 Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

czerwiec 2022

Rozwiąż test ponownie.