Kwalifikacja ELE.10 Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.