Kwalifikacja ELE.10 Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

styczeń 2018

Kwalifikacja B.21 – styczeń 2018