Kwalifikacja ELE.10 Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.