Kwalifikacja ELE.10 Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

styczeń 2024

Rozwiąż test ponownie.