Kwalifikacja ELE.11 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.