Kwalifikacja FRK.02 Wykonywanie fryzjerskich prac pomocniczych