Kwalifikacja FRK.03 Projektowanie i wykonywanie fryzur

czerwiec 2016

Rozwiąż test ponownie.