Kwalifikacja FRK.03 Projektowanie i wykonywanie fryzur

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.