Kwalifikacja FRK.03 Projektowanie i wykonywanie fryzur

czerwiec 2023

Rozwiąż test ponownie.